Úvod > Nejnovější data o kraji: Jihomoravský kraj

Nejnovější údaje: Jihomoravský kraj

Nejnovější ekonomické údaje ČR
Ukazatel Měřicí
jednotka
Období Hodnota
ukazatele
Růst *
(pokles)
v %
Datum
poslední
aktualizace
Počet obyvatel  1) Metodika: Počet obyvatel
Metodika
  k 30.6.2014 1 170 561 +0,0 11. 09.2014
Regionální HDP  2) Metodika: Regionální HDP
Metodika
mil. Kč
b.c.
rok 2012 403 636 -0,4 29. 11.2013
Tvorba hrubého fixního kapitálu
na obyvatele 
Metodika: Tvorba hrubého fixního kapitálu<br>na
obyvatele
Metodika
Kč, b.c. rok 2012 77 569 -2,4 30. 06.2014
Disponibilní důchod domácností
na obyvatele 
Metodika: Disponibilní důchod domácností<br>na obyvatele
Metodika
Kč, b.c. rok 2012 189 887 +2,7 29. 11.2013
Průměrná mzda  Metodika: Průměrná mzda
Metodika
1.-2.čtvrtletí 2014 24 241 +3,4 05. 09.2014
Podíl nezaměstnaných osob (na obyvatelstvu ve věku 15-64 let)  3) Metodika: Podíl nezaměstnaných osob (na obyvatelstvu ve věku 15-64 let)
Metodika
% k 30.9.2014 7,88 -0,14 08. 10.2014
Obecná míra nezaměstnanosti  4) Metodika: Obecná míra nezaměstnanosti
Metodika
% 2. čtvrtletí 2014 5,9 -0,8 30. 09.2014
Počet ekonomických subjektů  5) Metodika: Počet ekonomických subjektů
Metodika
  k 30.9.2014 299 581 +1,8 17. 10.2014
Počet stavebních povolení  Metodika: Počet stavebních povolení
Metodika
  1.-2.čtvrtletí 2014 4 448 -7,7 06. 08.2014
Zahájené byty  Metodika: Zahájené byty
Metodika
  1.-2.čtvrtletí 2014 1 876 +21,5 06. 08.2014
Dokončené byty  Metodika: Dokončené byty
Metodika
  1.-2.čtvrtletí 2014 1 338 -13,5 06. 08.2014
Základní stavební výroba  Metodika: Základní stavební výroba
Metodika
mil. Kč
b.c.
1.-2. čtvrtletí 2014 7 884 -5,0 09. 09.2014
Mzdy v průmyslu  Metodika: Mzdy v průmyslu
Metodika
1.-2. čtvrtletí 2014 25 440 +3,2 08. 09.2014
Tržby v průmyslu  Metodika: Tržby v průmyslu
Metodika
mil. Kč 1.-2. čtvrtletí 2014 97 153 +12,1 08. 09.2014
Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních  Metodika: Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních
Metodika
  1.-2. čtvrtletí 2014 595 265 +3,0 07. 08.2014

* Oproti stejnému období předchozího roku.
1) Růst/pokles oproti stavu k 1.1.
2) Růst/pokles ve stálých cenách předchozího roku (reálný růst).
3) Růst/pokles oproti předchozímu měsíci v procentních bodech.
4) Růst/pokles v procentních bodech
5) Aktualizováno daty z Registru osob (ROS) - viz metodika.