Úvod > Nejnovější data o kraji: Jihomoravský kraj

Nejnovější údaje: Jihomoravský kraj

Nejnovější ekonomické údaje ČR
Ukazatel Měřicí
jednotka
Období Hodnota
ukazatele
Růst *
(pokles)
v %
Datum
poslední
aktualizace
Počet obyvatel  1) Metodika: Počet obyvatel
Metodika
  k 30.9.2014 1 171 158 +0,1 12. 12.2014
Regionální HDP  2) Metodika: Regionální HDP
Metodika
mil. Kč
b.c.
rok 2013 445 225 +1,7 15. 12.2014
Tvorba hrubého fixního kapitálu
na obyvatele 
Metodika: Tvorba hrubého fixního kapitálu<br>na
obyvatele
Metodika
Kč, b.c. rok 2012 100 827 +0,1 15. 12.2014
Disponibilní důchod domácností
na obyvatele 
Metodika: Disponibilní důchod domácností<br>na obyvatele
Metodika
Kč, b.c. rok 2013 195 975 +0,2 15. 12.2014
Průměrná mzda  Metodika: Průměrná mzda
Metodika
1.-3.čtvrtletí 2014 24 329 +3,0 04. 12.2014
Podíl nezaměstnaných osob (na obyvatelstvu ve věku 15-64 let)  3) Metodika: Podíl nezaměstnaných osob (na obyvatelstvu ve věku 15-64 let)
Metodika
% k 31.01.2015 8,42 +0,17 09. 02.2015
Obecná míra nezaměstnanosti  4) Metodika: Obecná míra nezaměstnanosti
Metodika
% 3. čtvrtletí 2014 5,9 -0,7 31. 12.2014
Počet ekonomických subjektů  5) Metodika: Počet ekonomických subjektů
Metodika
  k 31.12.2014 300 204 +1,6 19. 01.2015
Počet stavebních povolení  Metodika: Počet stavebních povolení
Metodika
  1.-4.čtvrtletí 2014 9 698 -2,9 06. 02.2015
Zahájené byty  Metodika: Zahájené byty
Metodika
  1.-4.čtvrtletí 2014 3 650 +30,0 06. 02.2015
Dokončené byty  Metodika: Dokončené byty
Metodika
  1.-4.čtvrtletí 2014 3 244 -7,7 06. 02.2015
Základní stavební výroba  Metodika: Základní stavební výroba
Metodika
mil. Kč
b.c.
1.-3. čtvrtletí 2014 13 201 -6,9 08. 12.2014
Mzdy v průmyslu  Metodika: Mzdy v průmyslu
Metodika
1.-3. čtvrtletí 2014 25 457 +2,8 09. 12.2014
Tržby v průmyslu  Metodika: Tržby v průmyslu
Metodika
mil. Kč 1.-3. čtvrtletí 2014 147 168 +11,6 09. 12.2014
Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních  Metodika: Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních
Metodika
  1.-4. čtvrtletí 2014 1 511 991 +5,9 09. 02.2015

* Oproti stejnému období předchozího roku.
1) Růst/pokles oproti stavu k 1.1.
2) Růst/pokles ve stálých cenách předchozího roku (reálný růst).
3) Růst/pokles oproti předchozímu měsíci v procentních bodech.
4) Růst/pokles v procentních bodech
5) Aktualizováno daty z Registru osob (ROS) - viz metodika.