Úvod > Nejnovější data o kraji: Jihomoravský kraj

Nejnovější údaje: Jihomoravský kraj

Nejnovější ekonomické údaje ČR
Ukazatel Měřicí
jednotka
Období Hodnota
ukazatele
Růst *
(pokles)
v %
Datum
poslední
aktualizace
Počet obyvatel  1) Metodika: Počet obyvatel
Metodika
  k 31.12.2013 1 170 078 +0,1 21. 03.2014
Regionální HDP  2) Metodika: Regionální HDP
Metodika
mil. Kč
b.c.
rok 2012 403 636 -0,4 29. 11.2013
Tvorba hrubého fixního kapitálu
na obyvatele 
Metodika: Tvorba hrubého fixního kapitálu<br>na
obyvatele
Metodika
Kč, b.c. rok 2011 79 499 +0,6 01. 07.2013
Disponibilní důchod domácností
na obyvatele 
Metodika: Disponibilní důchod domácností<br>na obyvatele
Metodika
Kč, b.c. rok 2012 189 887 +2,7 29. 11.2013
Průměrná mzda  Metodika: Průměrná mzda
Metodika
1.-4. čtvrtletí 2013 24 186 +1,0 11. 03.2014
Podíl nezaměstnaných osob (na obyvatelstvu ve věku 15-64 let)  3) Metodika: Podíl nezaměstnaných osob (na obyvatelstvu ve věku 15-64 let)
Metodika
% k 31.3.2014 9,08 -0,20 08. 04.2014
Obecná míra nezaměstnanosti  4) Metodika: Obecná míra nezaměstnanosti
Metodika
% 4. čtvrtletí 2013 6,7 -1,2 01. 04.2014
Počet ekonomických subjektů  5) Metodika: Počet ekonomických subjektů
Metodika
  k 31.3.2014 297 113 +2,1 18. 04.2014
Počet stavebních povolení  Metodika: Počet stavebních povolení
Metodika
  1.-4. čtvrtletí 2013 9 991 -4,5 06. 02.2014
Zahájené byty  Metodika: Zahájené byty
Metodika
  1.-4. čtvrtletí 2013 2 807 -6,7 06. 02.2014
Dokončené byty  Metodika: Dokončené byty
Metodika
  1.-4. čtvrtletí 2013 3 516 -6,7 06. 02.2014
Základní stavební výroba  Metodika: Základní stavební výroba
Metodika
mil. Kč
b.c.
1.-4. čtvrtletí 2013 20 270 -3,7 25. 03.2014
Mzdy v průmyslu  Metodika: Mzdy v průmyslu
Metodika
1.-4. čtvrtletí 2013 25 356 +0,8 20. 03.2014
Tržby v průmyslu  Metodika: Tržby v průmyslu
Metodika
mil. Kč 1.-4. čtvrtletí 2013 183 454 -0,1 20. 03.2014
Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních  Metodika: Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních
Metodika
  1.-4. čtvrtletí 2013 1 178 724 +7,2 07. 02.2014

* Oproti stejnému období předchozího roku.
1) Růst/pokles oproti stavu k 1.1.
2) Růst/pokles ve stálých cenách předchozího roku (reálný růst).
3) Růst/pokles oproti předchozímu měsíci v procentních bodech.
4) Růst/pokles v procentních bodech
5) Aktualizováno daty z Registru osob (ROS) - viz metodika.