Úvod > Výkazy, sběr dat > Program statistických zjišťování

Vytisknout

Program statistických zjišťováníProgramy statistických zjišťování obsahují seznamy statistických zjišťování a charakteristiky jednotlivých zjišťování stanovené zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Program statistických zjišťování na rok 2014 byl zveřejněn ve „Vyhlášce č. 348 ze dne 22. října 2013 o Programu statistických zjišťování na rok 2014“, v částce 137/2013 Sb., rozeslané dne 8. listopadu 2013 včetně přílohy č. 1 a 2.

Program statistických zjišťování na rok 2013 byl zveřejněn v přílohách č. 1 a 2 k vyhlášce č. 343/2012 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2013, částka 127/2012 ze dne 27. září 2012. Dne 9. října 2013 byla zveřejněna vyhláška č. 317/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 343/2012 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2013.


Programy jsou rozděleny na statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem (Příloha č. 1) a statistická zjišťování prováděná pracovišti státní statistické služby ministerstev (Příloha č. 2). Statistická zjišťování prováděná ČSÚ jsou dále uspořádána do skupin podle periodicity zjišťování (měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční a ostatní), resortní zjišťování podle ministerstev, která zjišťování provádějí.
Zveřejnění Programu statistických zjišťování na příslušný rok je základní podmínkou vzniku zpravodajské povinnosti pro ekonomické subjekty, které jsou k jejímu plnění vyzvány zpravidla písemně Českým statistickým úřadem nebo příslušným resortním pracovištěm státní statistické služby.

Vyhledávání