Úvod > Výkazy, sběr dat > Program statistických zjišťování

Vytisknout

Program statistických zjišťování


Programy statistických zjišťování obsahují seznamy statistických zjišťování a charakteristiky jednotlivých zjišťování stanovené zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Program statistických zjišťování na rok 2015 byl zveřejněn ve „Vyhlášce č. 239 ze dne 6. listopadu 2014 o Programu statistických zjišťování na rok 2015“, v částce 102/2014 Sb., rozeslané dne 13. listopadu 2014 včetně přílohy č. 1 a 2.

Program statistických zjišťování na rok 2014 byl zveřejněn ve „Vyhlášce č. 348 ze dne 22. října 2013 o Programu statistických zjišťování na rok 2014“, v částce 137/2013 Sb., rozeslané dne 8. listopadu 2013 včetně přílohy č. 1 a 2.

Programy jsou rozděleny na statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem (Příloha č. 1) a statistická zjišťování prováděná pracovišti státní statistické služby ministerstev (Příloha č. 2). Statistická zjišťování prováděná ČSÚ jsou dále uspořádána do skupin podle periodicity zjišťování (měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční a ostatní), resortní zjišťování podle ministerstev, která zjišťování provádějí.
Zveřejnění Programu statistických zjišťování na příslušný rok je základní podmínkou vzniku zpravodajské povinnosti pro ekonomické subjekty, které jsou k jejímu plnění vyzvány zpravidla písemně Českým statistickým úřadem nebo příslušným resortním pracovištěm státní statistické služby.

Vyhledávání