Úvod > Výkazy, sběr dat > O výkazech > Jak vyplnit výkazy > Elektronický sběr dat

Vytisknout

Elektronický sběr dat


Pro pohodlnější a rychlejší sběr dat od respondentů nabízí ČSÚ možnost elektronického výkaznictví. Jeho cílem je umožnit vedle vyplňování údajů do tištěných statistických formulářů (výkazů) i pořizování dat na počítači pomocí programového vybavení dodávaného ČSÚ, včetně možnosti zaslání vyplněného výkazu elektronickou poštou.

Mezi softwarové nároky na provoz EPV patří operační systém rodiny Windows, konkrétně XP, Vista nebo 7. Instalace by měla být prováděna na lokální (tj. ne síťový ) disk. Pro provoz EPV-WEB je navíc potřeba prohlížeč Internet Explorer 6 a vyšší nebo Mozilla Firefox 3 a vyšší.

Máte-li nainstalován Internet Explorer 7 a vyšší, je nezbytné, aby instalaci provedl administrátor.

Hardwarové nároky na oba typy výkazů jsou minimální a odvíjejí se od nároků na uvedené operační systémy a prohlížeče.

Popis instalace je podrobně popsán v tabulce Programové vybavení ve sloupci „Pokyny pro instalaci“ u každého výkazu pod „X“.

Systém elektronického sběru dat stále rozšiřujeme a předpokládáme jeho využití i pro zpětné poskytování statistických informací respondentům. Systém samozřejmě zaručuje ochranu individuálních statistických údajů.

V případě nejasností se obracejte na:
ing. Jana Kotrbatá, tel: 274 052 682e -mail: jana.kotrbata@czso.cz
Martin Němeček, tel: 577 004 991e-mail: martin.nemecek@czso.cz

Vyhledávání