Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce: Třinec, Kód obce: 598810, NUTS 4: CZ0812

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  38953
z toho ženy  19933
Muži svobodní  7984
ženatí  9253
rozvedení  1236
ovdovělí  475
nezjištěno  72
Ženy svobodné  6377
vdané  9278
rozvedené  1635
ovdovělé  2598
nezjištěno  45

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  38953
v tom ve věku 0-4  1807
5-14  4792
15-19  2610
20-29  6240
30-39  5437
40-49  5602
50-59  5230
60-64  1997
65-74  3211
75+nezj.  2027

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  32354
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  124
základní vč. neukončeného  8225
vyučení a stř. odborné bez mat.  12411
úplné střední s maturitou  7984
vyšší odborné a nástavbové  1009
vysokoškolské  2417
nezjištěné vzdělání  184

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  38953
z toho
národnost
česká  28974
moravská  192
slezská  518
slovenská  1468
romská  20
polská  6892
německá  57
ukrajinská  6
vietnamská  30

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  38953
Věřící  23564
z toho církev římskokatolická  10862
církev českosl. husitská  60
českobratrská církev evangel.  465
pravoslavná církev  63
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  324
Bez vyznání  13069
Nezjištěné vyznání  2320

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  38953
Ekonomicky aktivní celkem  18908
v tom zaměstnaní  16341
z toho pracuj. důchodci  370
ženy na mat. dov.  239
nezaměstnaní  2567
Ekonomicky neaktivní celkem  19871
z toho nepracuj. důchodci  9330
žáci, studenti, učni  7007
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  174

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  38953
Ekonomicky aktivní celkem  18908
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  302
průmysl  7777
stavebnictví  1241
obchod,opravy motor. vozidel  2038
doprava, pošty a telekomunikace  910
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  675
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  2201

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  15339
z toho v rámci obce  12600
v rámci okresu  964
v rámci kraje  1071
do jiného kraje  468
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  1888
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  1308

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  14354
v tom s 1 HD  13370
se 2+ HD  984
Hospodařící domácnosti  15604
v tom s 1 CD  15425
se 2+ CD  179
Cenzové domácnosti  15787
v tom úplné rodiny  9226
z toho se závisl. dětmi  4581
neúplné rodiny  1983
z toho se závisl. dětmi  1100
nerodinné domácnosti  156
domácnosti jednotlivců  4422

10. Domovní fond
Domy úhrnem  4596
z toho domy obydlené  4310
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  3482
bytové domy   785
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  3409
obce, státu  144
SBD  211
domy
postavené
do 1919  258
1920-1945  567
1946-1980  2561
1981-2001  912

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  4310
z toho
podle
podlaží
1-2  3618
3-4  385
5+  300
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  1797
vodovodem  4278
plynem  2938
ústředním topením  3748

12. Bytový fond
Byty úhrnem  15234
v tom byty obydlené  14354
z toho v rodin. domech  4504
v bytov. domech  9799
byty neobydlené v obydl. domech  556
byty neobydlené v neobydl.domech  324
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  31
slouží k rekreaci  62

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  14354
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  3607
v osobním vlastnictví  232
nájemní  6122
člena bytového družstva  3526
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  1990
2 místnosti  5437
3 místnosti  4703
4 místnosti  1307
5+ místností  887

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  14354
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  11408
vodovod v bytě  14104
vlastní splachov.záchod  13578
vlastní koupelna, sprchový kout  13669
ústřední topení  12492
etážové topení  561
průměrný
počet
osob na byt  2.68
osob na obytnou místnost 8+m2  1.04
obytné plochy na byt  45.34
obytné plochy na osobu  16.91
obytných místn. na byt  2.59


© Český statistický úřad, 2005