Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce: Ropice, Kód obce: 556971, NUTS 4: CZ0812

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  1348
z toho ženy  695
Muži svobodní  284
ženatí  339
rozvedení  18
ovdovělí  12
nezjištěno  0
Ženy svobodné  222
vdané  335
rozvedené  26
ovdovělé  109
nezjištěno  3

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  1348
v tom ve věku 0-4  58
5-14  197
15-19  93
20-29  205
30-39  176
40-49  207
50-59  158
60-64  66
65-74  119
75+nezj.  69

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  1093
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  5
základní vč. neukončeného  278
vyučení a stř. odborné bez mat.  408
úplné střední s maturitou  290
vyšší odborné a nástavbové  29
vysokoškolské  76
nezjištěné vzdělání  7

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  1348
z toho
národnost
česká  885
moravská  5
slezská  13
slovenská  42
romská  0
polská  389
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  1348
Věřící  1011
z toho církev římskokatolická  515
církev českosl. husitská  1
českobratrská církev evangel.  48
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  11
Bez vyznání  279
Nezjištěné vyznání  58

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  1348
Ekonomicky aktivní celkem  617
v tom zaměstnaní  547
z toho pracuj. důchodci  7
ženy na mat. dov.  12
nezaměstnaní  70
Ekonomicky neaktivní celkem  730
z toho nepracuj. důchodci  329
žáci, studenti, učni  261
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  1

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  1348
Ekonomicky aktivní celkem  617
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  16
průmysl  218
stavebnictví  36
obchod,opravy motor. vozidel  70
doprava, pošty a telekomunikace  46
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  22
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  61

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  496
z toho v rámci obce  30
v rámci okresu  324
v rámci kraje  114
do jiného kraje  10
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  421
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  201

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  424
v tom s 1 HD  366
se 2+ HD  58
Hospodařící domácnosti  490
v tom s 1 CD  480
se 2+ CD  10
Cenzové domácnosti  500
v tom úplné rodiny  334
z toho se závisl. dětmi  173
neúplné rodiny  52
z toho se závisl. dětmi  30
nerodinné domácnosti  7
domácnosti jednotlivců  107

10. Domovní fond
Domy úhrnem  370
z toho domy obydlené  325
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  318
bytové domy   2
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  316
obce, státu  4
SBD  1
domy
postavené
do 1919  40
1920-1945  46
1946-1980  165
1981-2001  74

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  325
z toho
podle
podlaží
1-2  324
3-4  1
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  17
vodovodem  321
plynem  201
ústředním topením  287

12. Bytový fond
Byty úhrnem  485
v tom byty obydlené  424
z toho v rodin. domech  409
v bytov. domech  9
byty neobydlené v obydl. domech  16
byty neobydlené v neobydl.domech  45
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  4
slouží k rekreaci  16

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  424
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  347
v osobním vlastnictví  0
nájemní  12
člena bytového družstva  3
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  16
2 místnosti  95
3 místnosti  160
4 místnosti  97
5+ místností  54

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  424
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  258
vodovod v bytě  419
vlastní splachov.záchod  374
vlastní koupelna, sprchový kout  407
ústřední topení  368
etážové topení  22
průměrný
počet
osob na byt  3.18
osob na obytnou místnost 8+m2  0.98
obytné plochy na byt  61.97
obytné plochy na osobu  19.4
obytných místn. na byt  3.26


© Český statistický úřad, 2005