Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce: Chotěbuz, Kód obce: 555291, NUTS 4: CZ0813

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  1033
z toho ženy  522
Muži svobodní  213
ženatí  263
rozvedení  21
ovdovělí  14
nezjištěno  0
Ženy svobodné  166
vdané  259
rozvedené  19
ovdovělé  78
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  1033
v tom ve věku 0-4  60
5-14  128
15-19  77
20-29  141
30-39  150
40-49  137
50-59  132
60-64  54
65-74  93
75+nezj.  61

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  845
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  5
základní vč. neukončeného  229
vyučení a stř. odborné bez mat.  332
úplné střední s maturitou  210
vyšší odborné a nástavbové  19
vysokoškolské  48
nezjištěné vzdělání  2

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  1033
z toho
národnost
česká  768
moravská  2
slezská  11
slovenská  18
romská  0
polská  220
německá  1
ukrajinská  1
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  1033
Věřící  796
z toho církev římskokatolická  473
církev českosl. husitská  3
českobratrská církev evangel.  51
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  1
Bez vyznání  192
Nezjištěné vyznání  45

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  1033
Ekonomicky aktivní celkem  452
v tom zaměstnaní  392
z toho pracuj. důchodci  7
ženy na mat. dov.  5
nezaměstnaní  60
Ekonomicky neaktivní celkem  579
z toho nepracuj. důchodci  272
žáci, studenti, učni  192
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  2

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  1033
Ekonomicky aktivní celkem  452
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  22
průmysl  130
stavebnictví  27
obchod,opravy motor. vozidel  58
doprava, pošty a telekomunikace  47
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  26
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  53

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  357
z toho v rámci obce  46
v rámci okresu  221
v rámci kraje  74
do jiného kraje  7
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  281
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  134

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  337
v tom s 1 HD  299
se 2+ HD  38
Hospodařící domácnosti  379
v tom s 1 CD  372
se 2+ CD  7
Cenzové domácnosti  386
v tom úplné rodiny  255
z toho se závisl. dětmi  132
neúplné rodiny  59
z toho se závisl. dětmi  21
nerodinné domácnosti  1
domácnosti jednotlivců  71

10. Domovní fond
Domy úhrnem  294
z toho domy obydlené  259
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  254
bytové domy   3
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  252
obce, státu  5
SBD  0
domy
postavené
do 1919  39
1920-1945  39
1946-1980  121
1981-2001  60

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  259
z toho
podle
podlaží
1-2  259
3-4  0
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  34
vodovodem  254
plynem  187
ústředním topením  231

12. Bytový fond
Byty úhrnem  389
v tom byty obydlené  337
z toho v rodin. domech  321
v bytov. domech  14
byty neobydlené v obydl. domech  15
byty neobydlené v neobydl.domech  37
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  7
slouží k rekreaci  2

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  337
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  260
v osobním vlastnictví  0
nájemní  23
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  11
2 místnosti  102
3 místnosti  106
4 místnosti  62
5+ místností  53

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  337
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  234
vodovod v bytě  328
vlastní splachov.záchod  312
vlastní koupelna, sprchový kout  315
ústřední topení  302
etážové topení  5
průměrný
počet
osob na byt  3.07
osob na obytnou místnost 8+m2  0.96
obytné plochy na byt  60.52
obytné plochy na osobu  19.57
obytných místn. na byt  3.21


© Český statistický úřad, 2005