Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce: Návsí, Kód obce: 554014, NUTS 4: CZ0812

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  3765
z toho ženy  1934
Muži svobodní  805
ženatí  921
rozvedení  75
ovdovělí  26
nezjištěno  4
Ženy svobodné  660
vdané  936
rozvedené  79
ovdovělé  257
nezjištěno  2

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  3765
v tom ve věku 0-4  188
5-14  512
15-19  278
20-29  628
30-39  512
40-49  558
50-59  388
60-64  178
65-74  332
75+nezj.  191

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  3065
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  9
základní vč. neukončeného  880
vyučení a stř. odborné bez mat.  1163
úplné střední s maturitou  750
vyšší odborné a nástavbové  84
vysokoškolské  164
nezjištěné vzdělání  15

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  3765
z toho
národnost
česká  2698
moravská  15
slezská  60
slovenská  62
romská  0
polská  902
německá  5
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  3765
Věřící  3079
z toho církev římskokatolická  1461
církev českosl. husitská  1
českobratrská církev evangel.  20
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  17
Bez vyznání  609
Nezjištěné vyznání  77

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  3765
Ekonomicky aktivní celkem  1721
v tom zaměstnaní  1507
z toho pracuj. důchodci  15
ženy na mat. dov.  21
nezaměstnaní  214
Ekonomicky neaktivní celkem  2029
z toho nepracuj. důchodci  907
žáci, studenti, učni  763
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  15

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  3765
Ekonomicky aktivní celkem  1721
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  58
průmysl  654
stavebnictví  105
obchod,opravy motor. vozidel  182
doprava, pošty a telekomunikace  164
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  73
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  205

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  1405
z toho v rámci obce  207
v rámci okresu  988
v rámci kraje  131
do jiného kraje  39
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  1066
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  305

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  1091
v tom s 1 HD  894
se 2+ HD  197
Hospodařící domácnosti  1302
v tom s 1 CD  1265
se 2+ CD  37
Cenzové domácnosti  1340
v tom úplné rodiny  923
z toho se závisl. dětmi  491
neúplné rodiny  153
z toho se závisl. dětmi  65
nerodinné domácnosti  11
domácnosti jednotlivců  253

10. Domovní fond
Domy úhrnem  885
z toho domy obydlené  815
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  788
bytové domy   19
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  778
obce, státu  14
SBD  7
domy
postavené
do 1919  39
1920-1945  88
1946-1980  482
1981-2001  200

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  815
z toho
podle
podlaží
1-2  786
3-4  25
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  177
vodovodem  798
plynem  466
ústředním topením  740

12. Bytový fond
Byty úhrnem  1188
v tom byty obydlené  1091
z toho v rodin. domech  943
v bytov. domech  135
byty neobydlené v obydl. domech  27
byty neobydlené v neobydl.domech  70
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  5
slouží k rekreaci  13

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  1091
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  819
v osobním vlastnictví  7
nájemní  96
člena bytového družstva  58
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  56
2 místnosti  235
3 místnosti  342
4 místnosti  229
5+ místností  225

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  1091
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  606
vodovod v bytě  1070
vlastní splachov.záchod  992
vlastní koupelna, sprchový kout  1050
ústřední topení  980
etážové topení  13
průměrný
počet
osob na byt  3.45
osob na obytnou místnost 8+m2  1.01
obytné plochy na byt  61.65
obytné plochy na osobu  17.8
obytných místn. na byt  3.44


© Český statistický úřad, 2005