Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce: Střítež, Kód obce: 552674, NUTS 4: CZ0812

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  996
z toho ženy  512
Muži svobodní  203
ženatí  242
rozvedení  24
ovdovělí  14
nezjištěno  1
Ženy svobodné  180
vdané  238
rozvedené  25
ovdovělé  69
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  996
v tom ve věku 0-4  44
5-14  165
15-19  73
20-29  142
30-39  146
40-49  132
50-59  121
60-64  45
65-74  82
75+nezj.  46

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  787
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  3
základní vč. neukončeného  205
vyučení a stř. odborné bez mat.  318
úplné střední s maturitou  190
vyšší odborné a nástavbové  17
vysokoškolské  50
nezjištěné vzdělání  4

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  996
z toho
národnost
česká  744
moravská  7
slezská  6
slovenská  22
romská  0
polská  187
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  996
Věřící  706
z toho církev římskokatolická  382
církev českosl. husitská  0
českobratrská církev evangel.  17
pravoslavná církev  3
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  8
Bez vyznání  224
Nezjištěné vyznání  66

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  996
Ekonomicky aktivní celkem  449
v tom zaměstnaní  388
z toho pracuj. důchodci  12
ženy na mat. dov.  5
nezaměstnaní  61
Ekonomicky neaktivní celkem  543
z toho nepracuj. důchodci  230
žáci, studenti, učni  218
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  4

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  996
Ekonomicky aktivní celkem  449
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  18
průmysl  169
stavebnictví  24
obchod,opravy motor. vozidel  52
doprava, pošty a telekomunikace  45
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  18
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  36

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  339
z toho v rámci obce  39
v rámci okresu  219
v rámci kraje  72
do jiného kraje  6
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  273
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  158

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  312
v tom s 1 HD  265
se 2+ HD  47
Hospodařící domácnosti  362
v tom s 1 CD  358
se 2+ CD  4
Cenzové domácnosti  366
v tom úplné rodiny  236
z toho se závisl. dětmi  131
neúplné rodiny  40
z toho se závisl. dětmi  23
nerodinné domácnosti  4
domácnosti jednotlivců  86

10. Domovní fond
Domy úhrnem  246
z toho domy obydlené  223
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  215
bytové domy   6
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  214
obce, státu  2
SBD  0
domy
postavené
do 1919  23
1920-1945  22
1946-1980  125
1981-2001  52

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  223
z toho
podle
podlaží
1-2  221
3-4  1
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  44
vodovodem  219
plynem  166
ústředním topením  210

12. Bytový fond
Byty úhrnem  346
v tom byty obydlené  312
z toho v rodin. domech  270
v bytov. domech  40
byty neobydlené v obydl. domech  11
byty neobydlené v neobydl.domech  23
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  1
slouží k rekreaci  6

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  312
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  216
v osobním vlastnictví  3
nájemní  45
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  8
2 místnosti  82
3 místnosti  110
4 místnosti  58
5+ místností  53

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  312
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  209
vodovod v bytě  305
vlastní splachov.záchod  287
vlastní koupelna, sprchový kout  301
ústřední topení  288
etážové topení  3
průměrný
počet
osob na byt  3.19
osob na obytnou místnost 8+m2  0.98
obytné plochy na byt  59.91
obytné plochy na osobu  18.71
obytných místn. na byt  3.27


© Český statistický úřad, 2005