Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce: Hrádek, Kód obce: 512176, NUTS 4: CZ0812

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  1756
z toho ženy  911
Muži svobodní  361
ženatí  438
rozvedení  23
ovdovělí  23
nezjištěno  0
Ženy svobodné  321
vdané  440
rozvedené  35
ovdovělé  114
nezjištěno  1

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  1756
v tom ve věku 0-4  73
5-14  236
15-19  150
20-29  295
30-39  241
40-49  258
50-59  186
60-64  67
65-74  151
75+nezj.  99

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  1447
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  4
základní vč. neukončeného  426
vyučení a stř. odborné bez mat.  542
úplné střední s maturitou  355
vyšší odborné a nástavbové  27
vysokoškolské  89
nezjištěné vzdělání  4

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  1756
z toho
národnost
česká  941
moravská  16
slezská  20
slovenská  15
romská  1
polská  751
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  1756
Věřící  1442
z toho církev římskokatolická  515
církev českosl. husitská  0
českobratrská církev evangel.  12
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  261
Nezjištěné vyznání  53

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  1756
Ekonomicky aktivní celkem  841
v tom zaměstnaní  754
z toho pracuj. důchodci  15
ženy na mat. dov.  13
nezaměstnaní  87
Ekonomicky neaktivní celkem  915
z toho nepracuj. důchodci  384
žáci, studenti, učni  372
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  1756
Ekonomicky aktivní celkem  841
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  17
průmysl  353
stavebnictví  48
obchod,opravy motor. vozidel  108
doprava, pošty a telekomunikace  64
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  49
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  88

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  712
z toho v rámci obce  54
v rámci okresu  548
v rámci kraje  75
do jiného kraje  16
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  595
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  219

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  529
v tom s 1 HD  460
se 2+ HD  69
Hospodařící domácnosti  605
v tom s 1 CD  591
se 2+ CD  14
Cenzové domácnosti  620
v tom úplné rodiny  435
z toho se závisl. dětmi  241
neúplné rodiny  66
z toho se závisl. dětmi  25
nerodinné domácnosti  12
domácnosti jednotlivců  107

10. Domovní fond
Domy úhrnem  456
z toho domy obydlené  412
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  409
bytové domy   1
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  407
obce, státu  0
SBD  0
domy
postavené
do 1919  10
1920-1945  28
1946-1980  263
1981-2001  111

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  412
z toho
podle
podlaží
1-2  409
3-4  3
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  23
vodovodem  408
plynem  300
ústředním topením  375

12. Bytový fond
Byty úhrnem  592
v tom byty obydlené  529
z toho v rodin. domech  525
v bytov. domech  2
byty neobydlené v obydl. domech  16
byty neobydlené v neobydl.domech  47
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  5
slouží k rekreaci  19

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  529
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  425
v osobním vlastnictví  0
nájemní  2
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  32
2 místnosti  119
3 místnosti  153
4 místnosti  109
5+ místností  116

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  529
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  391
vodovod v bytě  524
vlastní splachov.záchod  461
vlastní koupelna, sprchový kout  496
ústřední topení  473
etážové topení  12
průměrný
počet
osob na byt  3.32
osob na obytnou místnost 8+m2  0.97
obytné plochy na byt  62.16
obytné plochy na osobu  18.73
obytných místn. na byt  3.42


© Český statistický úřad, 2005