Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce: Bukovec, Kód obce: 511935, NUTS 4: CZ0812

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  1356
z toho ženy  668
Muži svobodní  345
ženatí  322
rozvedení  9
ovdovělí  11
nezjištěno  1
Ženy svobodné  250
vdané  326
rozvedené  9
ovdovělé  83
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  1356
v tom ve věku 0-4  76
5-14  231
15-19  125
20-29  205
30-39  185
40-49  189
50-59  128
60-64  53
65-74  102
75+nezj.  62

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  1049
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  5
základní vč. neukončeného  391
vyučení a stř. odborné bez mat.  455
úplné střední s maturitou  164
vyšší odborné a nástavbové  14
vysokoškolské  14
nezjištěné vzdělání  6

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  1356
z toho
národnost
česká  863
moravská  1
slezská  13
slovenská  16
romská  0
polská  455
německá  1
ukrajinská  0
vietnamská  1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  1356
Věřící  1296
z toho církev římskokatolická  1184
církev českosl. husitská  0
českobratrská církev evangel.  14
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  51
Nezjištěné vyznání  9

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  1356
Ekonomicky aktivní celkem  592
v tom zaměstnaní  520
z toho pracuj. důchodci  4
ženy na mat. dov.  10
nezaměstnaní  72
Ekonomicky neaktivní celkem  761
z toho nepracuj. důchodci  283
žáci, studenti, učni  320
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  3

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  1356
Ekonomicky aktivní celkem  592
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  23
průmysl  248
stavebnictví  34
obchod,opravy motor. vozidel  53
doprava, pošty a telekomunikace  33
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  32
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  46

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  496
z toho v rámci obce  50
v rámci okresu  372
v rámci kraje  32
do jiného kraje  12
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  387
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  169

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  347
v tom s 1 HD  288
se 2+ HD  59
Hospodařící domácnosti  413
v tom s 1 CD  398
se 2+ CD  15
Cenzové domácnosti  428
v tom úplné rodiny  317
z toho se závisl. dětmi  194
neúplné rodiny  48
z toho se závisl. dětmi  18
nerodinné domácnosti  7
domácnosti jednotlivců  56

10. Domovní fond
Domy úhrnem  331
z toho domy obydlené  287
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  285
bytové domy   1
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  284
obce, státu  2
SBD  0
domy
postavené
do 1919  7
1920-1945  34
1946-1980  175
1981-2001  67

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  287
z toho
podle
podlaží
1-2  283
3-4  3
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  9
vodovodem  285
plynem  31
ústředním topením  247

12. Bytový fond
Byty úhrnem  403
v tom byty obydlené  347
z toho v rodin. domech  344
v bytov. domech  2
byty neobydlené v obydl. domech  11
byty neobydlené v neobydl.domech  45
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  4
slouží k rekreaci  19

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  347
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  297
v osobním vlastnictví  0
nájemní  3
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  19
2 místnosti  69
3 místnosti  113
4 místnosti  81
5+ místností  63

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  347
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  28
vodovod v bytě  343
vlastní splachov.záchod  306
vlastní koupelna, sprchový kout  328
ústřední topení  303
etážové topení  4
průměrný
počet
osob na byt  3.91
osob na obytnou místnost 8+m2  1.14
obytné plochy na byt  63.35
obytné plochy na osobu  16.12
obytných místn. na byt  3.44


© Český statistický úřad, 2005