Úvod > Statistiky > Evropská data (ESDS) > Evropská srovnání v publikacích ČSÚ > EU po rozšíření > Statistika měst

Vytisknout

Statistika měst


Nejlidnatější města EU 25, 2001ms01.xlsms01.pdf
Největší průměrný roční přírůstek / úbytek obyvatel, mezi roky 1996 – 2001ms02.xlsms02.pdf
Podíl populace mladší 15ti let a starší 75ti let - deset měst s nejvyšším podílem, %, 2001ms03.xlsms03.pdf
Míra nezaměstnanosti, 2001ms04.xlsms04.pdf
Počet sedadel v kinosálech na 1 000 místních obyvatel, 2001ms05.xlsms05.pdf

Aktuální data Eurostatu v části Regions and cities.

Vyhledávání