Úvod > Vydáváme > Pro studenty > Statistické zajímavosti > Sebevraždy

Vytisknout

Sebevraždy

Sebevraždy podle pohlaví

Počet lidí, kteří dobrovolně ukončí svůj život, od 2. poloviny 70. let v České republice klesá. Za hodnocené období 2006 – 2010 spáchalo sebevraždu celkem 7 120 osob, z toho 5887 mužů a 1233 žen.

V jednotlivých letech sledovaného časového úseku se počty sebevražd udržovaly na velmi nízké úrovni, v roce 2007 dokonce na novém historickém minimu. V posledních třech letech sice došlo k nárůstu, přesto však zůstává i údaj posledního roku hodnoceného pětiletí menší než v kterémkoliv dřívějším poválečném roce.


Graf: Počet sebevražd v letech 1876 - 2010

Tendenci ukončit vlastní život mají výrazně muži než ženy. Za poslední sledované pětiletí sebevraždou skončilo dokonce pětkrát víc mužů než žen, na 1 dokonanou sebevraždu žen připadalo 4,8 sebevražd mužů.

Nejvíce lidí volilo pro svou dobrovolnou smrt oběšení (muži 67,4 %, ženy 44,8 %). Muži kromě toho volí častěji i smrt zastřelením (11,5 %), v menší míře pak volí způsob otrávením. Naopak ženy mají tendenci k sebeotravám, skokem s výše. Smrt zastřelením je u žen méně častá.

Sebevraždy podle dnů v týdnu

Sebevražednost se mění nejen podle měsíců, ale i podle dnů v týdnu. Maximální hodnoty jsou v pondělí, minimum je v sobotu.

V pondělí je sebevražednost nejvyšší, v úterý je již počet viditelně nižší a pak každý následující den až do pátku se průměrná hodnota dále snižuje, ovšem již jen mírně. Další výraznější pokles je v sobotu. Neděle přináší proti sobotě mírné zvýšení, ale údaj zůstává pod úrovní pracovních dní.


Graf: Indexy průměrných denních počtů sebevražd v jednotlivých dnech týdne za roky 2006-2010

Za roky 2006-2010 bylo 38 dnů, ve kterých nebyla zaregistrována žádná sebevražda. Mezi dny s nízkou sebevražedností (dny s 0-2 sebevraždami) byly nejčastěji zastoupeny soboty a neděle (83x a 86x), naopak nejméně bylo těchto dnů mezi pondělky (41x).

Dny s největším počtem sebevražd (12) byly: neděle 2. prosince 2007, úterý 24. února 2009, pátek 26. února 2010 a čtvrtek 10. června 2010. Celkem bylo ve sledovaném časovém úseku 19 dní s deseti a více sebevraždami.

Sebevraždy podle ročního období

Podle zažitých pověr si lidé berou nejčastěji život o Vánocích nebo na podzim. To ale čísla ČSÚ nedokazují. Například v letech 2006 až 2010 byly měsíci s nejmenším počtem sebevražd září a prosinec, naopak v jarních měsících sebevraždy dosahovaly maximálních hodnot.


Graf: Indexy měsíčních počtů sebevražd (průměrný přepočtený měsíční počet = 100 %)

Celkový základní trend rozložení sebevražd do měsíců platil za roky 2006-2010 stejně pro muže i ženy. U obou pohlaví byl nejvyšší počet na jaře (březen event. květen), nejnižší v prosinci. U žen byly v jednotlivých měsících výkyvy větší, ale hlavní vliv na to má menší četnost sebevražd a tedy zvýšený dopad nahodilých výkyvů.

Dny kolem vánočních svátků jsou také ohledně sebevražd statisticky podprůměrné, zato 1. ledna se to rapidně mění.


Graf: Počet sebevražd v jednotlivých dnech na konci a počátku roku, úhrn za roky 1989-2010

Více informací v naší publikaci Sebevraždy v České republice 2006 až 2010 a v níže přiložené prezentaci.

Podívejte se na další zajímavá data z demografie.

110915_sebevrazdy.ppt

Vyhledávání