Úvod > Statistiky > Evropská data (ESDS) > Evropská srovnání v publikacích ČSÚ > EU po rozšíření > Průmysl a stavebnictví

Vytisknout

Průmysl a stavebnictví


Počet podnikatelských subjektů v průmyslu a stavebnictví podle předmětu činnosti, 2003ps01.xlsps01.pdf
Počet zaměstnaných osob na podnikatelský subjekt, 2003ps02.xlsps02.pdf
Obrat na zaměstnanou osobu, tis. Euro, 2003ps03.xlsps03.pdf
Hrubá přidaná hodnota na zaměstnanou osobu (produktivita práce na osobu), tis. Euro, 2003ps04.xlsps04.pdf
Mzdové náklady na zaměstnance (Jednotkové pracovní náklady), tis. Euro, 2003ps05.xlsps05.pdf
Podíl plateb na sociální zabezpečení na celkové mzdě, %, 2003ps06.xlsps06.pdf
Hrubý provozní poměr, %, 2003ps07.xlsps07.pdf
Míra růstu zaměstnanosti, %, 2003ps08.xlsps08.pdf

Aktuální data Eurostatu v části Structural business statistics.

Vyhledávání