Úvod > Statistiky > Evropská data (ESDS) > Evropská srovnání v publikacích ČSÚ > EU po rozšíření > Nezaměstnanost

Vytisknout

Nezaměstnanost


Míra nezaměstnanosti, celkem/muži/ženy, %, 2004, 2005nez01.xlsnez01.pdf
Míra dlouhodobé nezaměstnanosti, celkem/muži/ženy, %, 2004nez02.xlsnez02.pdf
Míra nezaměstnanosti obyvatel do 25 let, %, 2005nez03.xlsnez03.pdf
Celková míra nezaměstnanosti podle nejvyšší dosažené úrovně vzdělání, %, 2004 nez04.xlsnez04.pdf

Aktuální data Eurostatu v části Labour market.

Vyhledávání