Úvod > Statistiky > Evropská data (ESDS) > Evropská srovnání v publikacích ČSÚ > EU po rozšíření > Národní účty

Vytisknout

Národní účty


HDP ve stálých cenách, v mil. Euro, v % z celku EU 25, 2004hdp01.xlshdp01.pdf
HDP na obyvatele, ve stálých cenách, v Euro na obyvatele, 2004hdp02.xlshdp02.pdf
Růst HDP, procentní změna oproti předchozímu období, 2003, 2004hdp03.xlshdp03.pdf
Odvětvová struktura tvorby HDP (ve stálých cenách), v %, 2004hdp04.xlshdp04.pdf
Hrubý dluh vládního sektoru, v % z HDP, 2004hdp05.xlshdp05.pdf
Saldo rozpočtu vládního sektoru, v % z HDP, 2004hdp06.xlshdp06.pdf

Aktuální data Eurostatu v části National accounts.

Vyhledávání