Úvod > Vydáváme > Pro studenty > Statistické zajímavosti > Fakta a zajímavosti o informačních technologiích > Kolik domácností v ČR má počítač a internet?

Vytisknout

Kolik domácností v ČR má počítač a internet?


Graf 1: Domácnosti v ČR vybavené osobním počítačem, internetem a vysokorychlostním internetem, 2. čtvrtletí sledovaného roku
(% všech domácností)
Graf 1: Domácnosti v ČR vybavené osobním počítačem, internetem a vysokorychlostním internetem, 2. čtvrtletí sledovaného roku
Zdroj: Český statistický úřad, 2010

Ve druhém čtvrtletí roku 2010 bylo v ČR více než 2,4 milionů domácností vybaveno osobním počítačem, to je více než polovina všech domácností (59 %), z toho téměř třetina z nich (732 tisíc, 18 % všech domácností) používala dva nebo více počítačů.

Více než polovina všech domácností v ČR (2,3 milionu, 56 %) měla ve druhém čtvrtletí roku 2010 přístup k internetu. Před pouhými pěti lety, v roce 2005, měla v ČR přístup k internetu pouze jedna domácnost z pěti (19 %, 783 tis.).

Vybavenost těmito technologiemi není ve všech typech domácností stejná. V domácnosti, kde žijí děti do 16 let, je výrazně vyšší pravděpodobnost, že má osobní počítač, než v domácnosti bez dětí (85 % versus 50 %), podobně u internetu (80 % versus 47 %). Ještě větší rozdíly je možno pozorovat při rozdělení domácností podle celkových čistých měsíčních příjmů, zatímco 92 % nejbohatších domácností v ČR (nejvyšší příjmový kvartil) má počítač a jen o něco málo méně (89 %) z nich i přístup k internetu, mezi domácnostmi z nejnižšího příjmového kvartilu má počítač pouhých 21 % a internet jen 19 %. S rostoucí velikostí obce roste i vybavenost informačními technologiemi — v obcích do 1 999 obyvatel má 56 % domácností osobní počítač a 53 % domácností přístup k internetu, v největších obcích (nad 50 000 obyvatel) se jedná o 63 % (osobní počítač), respektive 59 % (internet) domácností.

Domácnosti bez přístupu k internetu (1,8 milionu domácností) uvádějí jako nejčastější důvod, proč nemají internet, že jej nepotřebují nebo nechtějí (39 %, resp. 38 % z domácností bez internetu). Pro 22 % domácností bez internetu jsou překážkou finance, stejné množství domácností tvrdí, že by s internetem neumělo pracovat. Desetina domácností nepřipojených k internetu si jej nepořídila proto, že její členové k němu mají přístup jinde než doma (v zaměstnání, ve škole apod.).

Jednou z nejméně vybavených kategorií domácností jsou domácnosti jednotlivců starších 65 let, pouze v 7 % z nich je osobní počítač a 6 % je připojeno k internetu.
Poznámka: podrobné metodické informace vztahující se k tomuto textu jsou k nalezení pod následujícím odkazem:
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/informace_o_setreni_informacni_technologie_v_domacnostech_a_mezi_jednotlivci

Vyhledávání