Úvod > Statistiky > Zahraniční obchod se zbožím - přeshraniční pojetí > Intrastat

Vytisknout

Intrastat


Základní pokyny, informace a podklady k praktickému provádění statistiky obchodu se zbožím mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie - Intrastatu.

Zařazování zboží dle celního sazebníku (sazební zařazování) provádí GŘC - viz následující odkaz: http://www.celnisprava.cz/cz/clo/sazebni-zarazeni-zbozi/Stranky/eenvs.aspx

Informace: S výjimkou pravidelných změn v Kombinované nomenklatuře nedochází od 1. 1. 2015 k žádným metodickým změnám v provádění Intrastatu.


Vyhledávání