Úvod > Vydáváme > Pro studenty > Data pro školní a studentské práce

Vytisknout

Data pro školní a studentské práce


Vybrané odkazy, na kterých je možné najít data využitelná pro školní a studentské práce nejen ze statistiky:
 
Česká republika


Český statistický úřad

Okresy České republiky v roce 2011
Obsahuje vybraná data za okresy za rok 2011.

Počet obyvatel v obcích České republiky k 1. 1. 2013
Stavy obyvatel v obcích ČR po promítnutí územních změn k 1.1.2013 na základě demografické bilance narozených, zemřelých a migrace.

Malý lexikon obcí ČR 2012
Obsahuje všechny obce ČR v územní struktuře roku 2012 s vybranými daty z městské a obecní statistiky za rok 2011.

Obce ČR a jejich části

Data o obyvatelstvu ČR z Veřejné databáze
 
Analýza regionálních rozdílů v ČR
Analýza regionálních rozdílů z pohledu demografického vývoje, trhu práce, životního prostředí, sociální problematiky a dalších oblastí.

Regionální účty - interaktivní graf
Zajímavá analýza a srovnání základních statistických ukazatelů národních účtů v krajích ČR.


Český úřad zeměměřický a katastrální
Statistická ročenka půdního fondu


Ministerstvo vnitra ČR
http://www.mvcr.cz/statistiky/ - statistiky z oblasti dopravních nehod, kriminality, migrace, požárů, evidence obyvatelstva, Centrální registr vozidel.


Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Statistika kultury - počty a návštěvnost muzeí, památkových objektů, hvězdáren, knihovny, hudební soubory. Až do okresů či konkrétních jednotek.


Národní památkový ústav
Seznam kulturních památek - nemovité památky, NKP, světové dědictví, chráněná území atp.


Portál ministerstva práce a sociálních věcí ČR
http://portal.mpsv.cz/sz/stat - informace o registrované nezaměstnanosti rekvalifikacích, zaměstnávání cizinců, regionální statistika ceny práce atp. Údaje i za menší územní celky než jen ČR, míra nezaměstnanosti až do úrovně obcí.


Ředitelství silnic a dálnic
Silniční a dálniční síť - Délky a další data komunikací - délky jednotlivých tříd komunikací až do okresů.
Intenzita dopravy - data ze Sčítání dopravy.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Statistika školství


Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Publikace - Zdravotnická statistika
DPS – Data Presentation System – dynamické tabulky na vyhledávání dat ze statistiky zdravotnictví.Zahraničí

www.economagic.com
Časové řady ekonomických ukazatelů z různých zahraničních zdrojů.


USA
Social Security Administration
Veřejnosti přístupné a pro výzkumné účely využitelné soubory dat z oblasti sociálního zajištění z roku 2004.

Residential Finance Survey – U.S. Census Bureau
Veřejně využitelné soubory dat z šetření financování bydlení z roku 2001.

U.S. Department of Health & Human Services
Veřejně využitelné soubory dat z šetření zdravotních výdajů.

US Census Bureau - Data
Veřejně využitelné soubory dat z šetření aktuálního stavu obyvatelstva.


Německo
Forschungsdatenzentrum des Statistischen Bundesamtes
Výzkumné datové centrum Německého statistického úřadu.

Vyhledávání