Úvod > Klasifikace, číselníky > Klasifikace > Odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ)

Vytisknout

Odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ)


od 1. 1. 2008 nahrazena Klasifikací ekonomických činností (CZ-NACE)

Vyhledávání