Úvod > Klasifikace, číselníky > Klasifikace > Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) > Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání - ISCED

Vytisknout

Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání - ISCED


Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání - ISCED (International Standard Classification of Education) byla vypracována a vydána UNESCO v roce 1976, aby sloužila "jako nástroj vhodný pro shromažďování, zpracování a zpřístupňování vzdělávacích statistik jak v jednotlivých zemích, tak v mezinárodním měřítku". Tato klasifikace byla pětimístná. První místo označovalo úroveň vzdělávání a další dvě místa skupinu vzdělávacích programů, resp. obory vzdělávání. Podrobnější třídění vzdělávacích programů bylo provedeno posledními kódy klasifikace. Klasifikace ISCED se již řadu let aktualizuje. V listopadu 1997 byly na Generální konferenci UNESCO v Paříži schváleny změny týkající se úrovně vzdělávání i oborů vzdělávání.

Klasifikace kmenových oborů vzdělávání byla vypracována tak, aby byla snáze převoditelná na mezinárodní standard ISCED 1997, zejména pokud se jedná o úrovně vzdělávání.
Klasifikace ISCED 1997 má 7 úrovní vzdělávání (0 až 6), které mohou mít vnitřní členění A až C.

Informativní přehled kódového značení úrovní vzdělávání podle ISCED 1997

kódúroveň vzdělání
0preprimární vzdělávání (bez vzdělání)
1primární vzdělávání
2nižší sekundární vzdělávání
2A - stupeň, ze kterého je možné přejít na vyšší vzdělávání
2B - přípravný stupeň pro pracovní trh
2C - stupeň směřující na pracovní trh
3vyšší sekundární vzdělávání
3A - stupeň, ze kterého je možné přejít na vyšší vzdělávání
3B - přípravný stupeň pro pracovní trh
3C - stupeň směřující na pracovní trh
4postsekundární vzdělávání nižší než terciární
4A - stupeň, ze kterého je možné přejít na vyšší vzdělávání
4B - prakticky zaměřené studium
5první stupeň terciárního vzdělávání
5A - stupeň, ze kterého je možné přejít na vyšší vzdělávání
5B - prakticky zaměřené studium
6druhý stupeň terciárního vzdělávání

Překlad ISCED 1997 vydal Ústav pro informace ve vzdělávání Praha v roce 1999. V publikaci je u každé úrovně vzdělávání uvedeno odpovídající vzdělávání poskytované v ČR.

Vyhledávání