Úvod > Klasifikace, číselníky > Číselníky > Územní číselníky > I. Základní územní číselníky na území ČR a klasifikace CZ-NUTS > Číselník obcí s rozšířenou působností (CISORP)

Vytisknout

Číselník obcí s rozšířenou působností (CISORP)


ZAVEDENÍ ČÍSELNÍKU

Číselník obcí s rozšířenou působností (dále jen „CISORP“) byl zaveden sdělením Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb. ze dne 29. října 2002 o zavedení Číselníku obcí s rozšířenou působností (CISORP), Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU) a Číselníku správních obvodů hl. m. Prahy (CISSOP), uveřejněným ve Sbírce zákonů v částce 163/2002 Sb. dne 19. listopadu 2002. V souladu s tímto sdělením nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2003.

V databázi ČSÚ je číselník uložen pod názvem „Správní obvody obcí s rozšířenou působností“. Ostatní atributy číselníku jsou nezměněny.

Číselník CISORP uvádí kódy ORP obcí s rozšířenou působností vymezených na základě zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ze dne 13. června 2002. Správní obvody obcí s rozšířenou působností byly stanoveny vyhláškou Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb. ze dne 15. srpna 2002. Kódy ORP a vymezení správních obvodů obcí s rozšířenou působností jsou pravidelně aktualizovány promítnutím platných změn. Každá obec ČR (s výjimkou Prahy) je kódem ORP připojena ke své obci s rozšířenou působností. Používání číselníku CISORP je závazné pro orgány státní správy České republiky.


AKTUALIZACE ČÍSELNÍKU

Zákonem č. 387/2004 Sb. ze dne 10. června 2004 byly provedeny úpravy v územním vymezení krajů Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký a Moravskoslezský. Změny hranic uvedených krajů vyvolaly současně potřebu úpravy ve vymezení dotčených správních obvodů obcí s rozšířenou působností. K několika změnám ve vymezení správních obvodů obcí s rozšířenou působností však došlo i uvnitř některých krajů. Všechny změny ve vymezení správních obvodů ORP i POU jsou obsaženy v navazující vyhlášce č. 388/2004 Sb. ze dne 24. června 2004. Zákon č. 387 i vyhláška č. 388 jsou uveřejněny ve Sbírce zákonů, částce č. 127/2004 Sb., rozeslané dne 29. června 2004 a nabyly účinnosti dnem 1. ledna 2005.

  • soubor ve formátu .xls  Číselník obcí s rozšířenou působností (CISORP) - xls

    nebyl změnami k 1. lednu 2005 dotčen.

  • soubor ve formátu .xls  Správní obvody obcí s rozšířenou působností

    platné od roku 2001 vždy k 1. lednu jsou součástí souboru STRUKTURA ÚZEMÍ ČR.

Vyhledávání