Úvod > Klasifikace, číselníky > Číselníky > Územní číselníky > I. Základní územní číselníky na území ČR a klasifikace CZ-NUTS > Číselník obcí (CISOB)

Vytisknout

Číselník obcí (CISOB)


Číselník obcí (CISOB) byl zaveden sdělením Českého statistického úřadu č. 364/2002 Sb. ze dne 23. července 2002, o zavedení Číselníku obcí (CISOB) a Číselníku městských částí (CISMC), uveřejněným ve Sbírce zákonů v částce 128/2002 Sb. dne 5. srpna 2002. V souladu s tímto sdělením nabyl účinnosti dnem 1. září 2002.

V databázi ČSÚ je číselník uložen pod názvem „Obec a vojenský újezd“. Ostatní atributy číselníku jsou nezměněny.

CISOB je používán při přípravě a zpracování statistických úloh na úrovni obcí v obdobném rozsahu jako nadále platný číselník základních územních jednotek – ZUJ. CISOB je pravidelně aktualizován promítnutím změn platných k 1. lednu.

Vývojová posloupnost CISOB od roku 2001 je obsažena ve sloupcích A a B přiloženého Excel souboru STRUKTURA ÚZEMÍ ČR. Počínaje daty roku 2002 jsou informace o obcích doplněny ve sloupci C o údaj statut, tj. postavení obce.

Jednotlivé symboly pro statut značí:

Statut
Od roku
Poznámky
kód
název
H
hlavní město
2003
M
město
2002
O
obec
2002
S
statutární město
2002
2002 vč. Prahy
T
městys
2007
U
vojenský újezd
2003


  • soubor ve formátu .xlsx  Struktura území ČR k 1.1.2013 až k 1.1.2015
  • soubor ve formátu .xls  Struktura území ČR k 1.1.2008 až k 1.1.2012
  • soubor ve formátu .xls  Struktura území ČR k 1.1.2001 až k 1.1.2007

Vyhledávání