Úvod > Vydáváme > Publikace > Rok 2006 - Obyvatelstvo, volby > Kód: 4019-06

Objednávka publikací ČSÚVytisknout

Demografická ročenka České republiky za rok 2005


Kód: 4019-06
Jazyková verze: cz
Informační služby: tel: 274052304
e-mail: infoservis@czso.cz
 
Příčiny smrti podle desáté revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (10. revize MKN)Html
Příčiny smrti podle desáté revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (10. revize MKN) (třídy a vybrané diagnózy příčin smrti) tab. 4 - zemřelí do 1 roku
Html
Pohyb obyvatelstva v České republice v letech 1921–2005ExcelPDF

A. Pohyb obyvatelstva v roce 2005
A.01 Přehled pohybu obyvatelstva – absolutní údaje ExcelPDF
A.02 Přehled pohybu obyvatelstva – relativní údaje ExcelPDF

B. Sňatky
B.01 Sňatky podle místa pobytu, věku a rodinného stavu ženicha ExcelPDF
B.02 Sňatky podle místa pobytu, věku a rodinného stavu nevěsty ExcelPDF
B.03 Sňatky podle vzájemného věku snoubenců ExcelPDF
B.04 Sňatky podle vzájemného věku svobodných snoubenců ExcelPDF
B.05 Sňatky podle věku, ročníku narození, pohlaví a rodinného stavu ExcelPDF
B.06 Sňatky podle rodinného stavu a věku snoubenců ExcelPDF
B.07 Sňatky podle věku a vzdělání snoubenců ExcelPDF
B.08 Sňatky podle kraje pobytu snoubenců a podle měsíce ExcelPDF
B.09 Druhé a další sňatky rozvedených a ovdovělých mužů podle pořadí sňatku, počtu uplynulých let od zániku předchozího manželství a věku ExcelPDF
B.10 Druhé a další sňatky rozvedených a ovdovělých žen podle pořadí sňatku, počtu uplynulých let od zániku předchozího manželství a věku ExcelPDF
B.11 Sňatky podle vzdělání snoubenců ExcelPDF
B.12 Sňatky podle rozdílu věku snoubenců a rodinného stavu ExcelPDF
B.13 Sňatky podle ročníku narození snoubenců ExcelPDF
B.14 Sňatky podle státního občanství ženicha ExcelPDF
B.15 Sňatky podle státního občanství nevěsty ExcelPDF

C Rozvody
C.01 Přehled o rozvodech podle místa pobytu ExcelPDF
C.02 Rozvody podle vzájemného věku manželů ExcelPDF
C.03 Rozvody podle věku muže a délky trvání manželství ExcelPDF
C.04 Rozvody podle věku ženy a délky trvání manželství ExcelPDF
C.05 Rozvody podle délky trvání manželství, roku uzavření sňatku a počtu nezletilých dětí ExcelPDF
C.06 Rozvody podle pohlaví, věku, počtu předchozích rozvodů a počtu nezletilých dětí ExcelPDF
C.07 Rozvody podle věkových skupin, délky trvání manželství, počtu nezletilých dětí a příčiny rozvratu na straně muže ExcelPDF
C.08 Rozvody podle věkových skupin, délky trvání manželství, počtu nezletilých dětí a příčiny rozvratu na straně ženy ExcelPDF
C.09 Rozvody podle příčiny rozvratu manželství ExcelPDF
C.10 Rozvody podle příčiny rozvratu manželství na straně muže a ženy a vzdělání manželů ExcelPDF
C.11 Rozvody podle vzájemného vzdělání manželů ExcelPDF
C.12 Rozvody podle rozdílu věku manželů a pořadí rozvodu ExcelPDF
C.13 Rozvody podle státního občanství muže ExcelPDF
C.14 Rozvody podle státního občanství ženy ExcelPDF

D. Narození
D.01 Narození podle místa pobytu matky ExcelPDF
D.02 Narození podle legitimity, pořadí a místa pobytu matky ExcelPDF
D.03 Narození podle věku matky, pohlaví a pořadí narození ExcelPDF
D.04 Živě narození podle věku matky, pohlaví, legitimity a pořadí narození ExcelPDF
D.05 Živě narození podle věku a rodinného stavu matky ExcelPDF
D.06 Živě narození podle věku a ročníku narození matky, pohlaví, legitimity a pořadí narození ExcelPDF
D.07 Narození v nynějším manželství podle doby uplynulé od sňatku rodičů a podle pořadí, vitality a pohlaví ExcelPDF
D.08 Živě narození v nynějším manželství podle pohlaví, pořadí narození a vzdělání matky ExcelPDF
D.09 Živě narození podle pořadí a rodinného stavu matky ExcelPDF
D.10 Narození podle věku matky, legitimity a u narozených v manželství podle věku otce ExcelPDF
D.11 Narození v nynějším manželství podle věku otce, pořadí, vitality a pohlaví ExcelPDF
D.12 Narození v manželství a mimo manželství ve druhém a vyšším pořadí podle doby uplynulé od předchozího porodu, vitality, pořadí, zralosti a legitimity ExcelPDF
D.13 Živě narození podle týdne těhotenství, pohlaví, legitimity a porodní hmotnosti ExcelPDF
D.14 Živě narození podle délky dítěte, pohlaví, legitimity a porodní hmotnosti ExcelPDF
D.15 Živě narození podle věku matky, pohlaví, legitimity a porodní hmotnosti ExcelPDF
D.16 Živě narození podle pořadí narození, pohlaví, legitimity a porodní hmotnosti ExcelPDF
D.17 Živě narození podle vzdělání matky, pořadí a legitimity a u narozených v manželství podle vzdělání otce ExcelPDF
D.18 Narození podle měsíce narození, legitimity, pořadí a vitality ExcelPDF
D.19 Porody dvojčat a trojčat podle pohlaví a věku matky ExcelPDF
D.20 Porody a narození z porodů dvojčat a trojčat podle pohlaví, vitality a legitimity ExcelPDF
D.21 Živě narození podle státního občanství dítěte, pohlaví, legitimity a pořadí ExcelPDF

E. Potraty
E.01 Potraty podle místa pobytu ženy a druhu potratu ExcelPDF
E.02 Potraty podle věku a rodinného stavu ženy a druhu potratu ExcelPDF
E.03 Potraty podle stáří plodu, měsíce potratu, vzdělání a počtu živě narozených dětí ženy a podle druhu potratu ExcelPDF
E.04 Umělá přerušení těhotenství podle rodinného stavu, pořadí, věku, vzdělání a počtu živě narozených dětí ženy ExcelPDF
E.05 Umělá přerušení těhotenství podle věku, rodinného stavu a počtu živě narozených dětí ženy ExcelPDF

F. Zemřelí
F.01 Zemřelí podle místa pobytu ExcelPDF
F.02 Zemřelí podle pohlaví, věku, velikostních skupin obcí a krajů ExcelPDF
F.03 Zemřelí podle státního občanství, měsíce úmrtí, vzdělání, pohlaví a věku ExcelPDF
F.04 Zemřelí do 1 roku podle pohlaví, zralosti a věku ExcelPDF
F.05 Zemřelí podle věku, pohlaví a rodinného stavu ExcelPDF
F.06 Zemřelí podle věku, ročníku narození, pohlaví a rodinného stavu ExcelPDF
F.07 Zemřelí do 28 dnů podle porodní hmotnosti, pohlaví a věku ExcelPDF
F.08 Zemřelí do 1 roku podle porodní hmotnosti, pohlaví a věku ExcelPDF

G. Zemřelí podle příčin smrti
G.01 Zemřelí podle příčin smrti, pohlaví, velikostních skupin obcí a krajů ExcelPDF
G.02 Zemřelí podle příčin smrti, pohlaví a věku ExcelPDF
G.03 Zemřelí podle příčin smrti, pohlaví a měsíce úmrtí ExcelPDF
G.04 Zemřelí do 1 roku podle pohlaví, věku a příčin smrti (vybrané třídy a diagnózy) ExcelPDF
G.05 Zemřelí podle podrobného seznamu příčin smrti, pohlaví a věku ExcelPDF
G.06 Zemřelí podle vnějších příčin poranění a otrav ExcelPDF

H. Stěhování
H.01 Přehled vnitřního a zahraničního stěhování podle pohlaví, velikostních skupin obcí, oblastí, krajů a okresů ExcelPDF
H.02 Vnitřní stěhování – přistěhovalí muži podle věku, oblastí, krajů a okresůExcelPDF
H.03 Vnitřní stěhování – přistěhovalé ženy podle věku, oblastí, krajů a okresůExcelPDF
H.04 Vnitřní stěhování – vystěhovalí muži podle věku, oblastí, krajů a okresůExcelPDF
H.05 Vnitřní stěhování – vystěhovalé ženy podle věku, oblastí, krajů a okresůExcelPDF
H.06 Vnitřní stěhování – přistěhovalí podle rodinného stavu a krajů ExcelPDF
H.07 Vnitřní stěhování – vystěhovalí podle rodinného stavu a krajů ExcelPDF
H.08 Vnitřní stěhování podle druhu stěhování, věku, měsíce stěhování a rodinného stavuExcelPDF
H.09 Vnitřní stěhování mezi kraji podle pohlavíExcelPDF
H.10 Obrat a saldo vnitřního stěhování mezi kraji podle pohlavíExcelPDF
H.11 Vnitřní stěhování mezi okresyExcelPDF
H.12 Zahraniční stěhování podle pohlaví a věku ExcelPDF
H.13 Zahraniční stěhování podle pohlaví, rodinného stavu a měsíce stěhováníExcelPDF
H.14 Zahraniční stěhování podle státního občanství, pohlaví a věkových skupin - přistěhovalíExcelPDF
H.15 Zahraniční stěhování podle státního občanství, pohlaví a věkových skupin - vystěhovalíExcelPDF

I. Bilance obyvatelstva a analytické ukazatele
I.01 Počet obyvatel podle pohlaví a jednotek věku ExcelPDF
I.02 Věkové složení obyvatel podle krajů – obě pohlaví ExcelPDF
I.03 Věkové složení obyvatel podle krajů – muži ExcelPDF
I.04 Věkové složení obyvatel podle krajů – ženy ExcelPDF
I.05 Míry plodnosti podle jednotek věku, věkových skupin žen a krajů (na 1 000 žen) ExcelPDF
I.06 Míry potratovosti podle jednotek věku, věkových skupin žen a krajů (na 1 000 žen) ExcelPDF
I.07 Míry ukončených těhotenství podle jednotek věku, věkových skupin žen a krajů (na 1 000 žen) ExcelPDF
I.08 Míry úmrtnosti podle pohlaví, věku a krajů (na 1 000 obyvatel) ExcelPDF
I.09 Míry úmrtnosti podle pohlaví, věku a třídy příčin smrti (na 100 000 obyvatel) ExcelPDF
I.10 Věkové složení obyvatel podle pohlaví, věku a rodinného stavu (stav k 31.12.2005) ExcelPDF
I.11 Podrobné úmrtnostní tabulky mužů ExcelPDF
I.12 Podrobné úmrtnostní tabulky žen ExcelPDF
 
Archiv:
Zveřejněno dne: 2.12. 2006
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.

Vyhledavaní